Conferințe medicale & EMC Traininguri & Workshopuri Întâlniri de Vânzări, Marketing sau Management Educație

Conferințe medicale & EMC

 • punerea în valoare a produsului
 • prezentarea de studii
 • evaluarea opiniei medicilor

Traininguri & Workshopuri

 • identificarea subiectelor importante
 • evaluarea cunoștințelor
 • măsurarea eficienței

Întâlniri de Vânzări, Marketing sau Management

 • identificarea avantajelor competitive ale companiei
 • formularea de strategii
 • evaluarea obiectivelor

Educație

 • ajustarea și adecvarea programelor de învățare
 • evaluarea eficienței metodelor
 • testarea nivelului de înțelegere

Aplicații ale sistemului

Sistemele de voting și televoting sunt special concepute pentru a fi utilizate în:

Conferințe medicale & EMC

Folosite pentru conferințe medicale, sesiuni de formare sau Educație Medicală Continuă, sistemele voting și televoting reprezintă instrumentul perfect pentru a păstra audiența interesată, captivată și activă.

Organizatorii sesiunilor de EMC pot folosi sistemele de vot pentru a prezenta studii de caz și statistici iar ulterior pot cere opinia participanților pentru a verifica dacă aceștia și-au însușit recomandările.

Sistemele de voting sau televoting sunt utilizate pentru a pune în evidență imaginea produsului promovat, pentru a informa medicii cu privire la proceduri și medicamente noi.

Folosite în cadrul conferințelor medicale sau de EMC, sistemele de voting sau televoting devin un instrument de marketing prin care sponsorii pot măsura eficiența lansărilor de produse sau pot oferi diverse gratuități.

În cazul analizei studiilor medicale, participanții sunt chestionați cu privire la diferitele opțiuni de tratament disponibile iar sponsorii pot evalua nivelul de interes pentru studiile discutate.

Utilizând sistemele de voting sau televoting, facilitatorii vor avea imediat o imagine completă a cunoștințelor participanților și vor identifica punctele asupra cărora trebuie să se insiste.

Beneficiile utilizării sistemelor de voting sau televoting în cadrul conferințelor medicale:

 • îmbunătățirea imaginii produsului
 • prezentarea studiilor și evaluarea opiniei medicilor
 • încurajarea discuțiilor interactive
 • înregistrarea opiniilor anonime sau nominale în timp real
 • urmărirea în timp a evoluției opiniei fiecărui participant în parte
 • evaluarea interesului pentru promoțiile oferite
 • crearea de programe interactive.
sus

Traininguri & Workshopuri

Toate trainingurile își propun să ofere un proces de învățare interactiv, iar sistemele de voting sau televoting îi sprijină pe formatori să atingă acest obiectiv.

Cu sistemele voting sau televoting aveți posibilitatea de a colecta imediat răspunsurile, dând posibilitatea formatorului să evalueze eficiența programului de formare și să facă modificările necesare pentru a răspunde nevoilor fiecărui grup.

Beneficiile utilizării sistemelor de voting sau televoting în cadrul trainingurilor și workshopurilor:

 • identificarea subiectelor care sunt importante pentru participanți
 • evaluarea inițială a nivelului de cunoștințe, pentru adecvarea conținutului
 • măsurarea eficienței programului de formare, prin evaluarea inițială și finală a cunoștințelor
 • ajustarea pe parcurs a stilului și conținutului programului, în funcție de specificul fiecărui grup
 • recapitularea conținuturile parcurse
 • organizarea de concursuri și teste de cunoștințe care să facă mai plăcut procesul de formare
 • evaluarea anonimă a prestației formatorului și a valoarii adăugate adusă de programul de formare.
sus

Întâlniri de Vânzări, Marketing sau Management

Sistemele de voting sau televoting vă ajută să dezvoltați și să modificați strategiile de afaceri și obiectivele companiei. Ele permit înregistrarea anonimă a ideilor și opiniilor managerilor de departamente și de divizii, într-un cadru interactiv.

În timpul întâlnirilor, sistemele de voting sau televoting pot fi folosite ca instrument interactiv în scopul:

 • identificării avantajelor competitive ale companiei
 • formulării strategiilor companiei
 • identificării schimbărilor cheie la nivelul departamentelor
 • evaluării obiectivelor de profit
 • prioritizării resurselor companiei
 • evaluării problemelor organizaționale.

Sistemele de voting sau televoting sunt ideale pentru întâlniri de vânzări, dând posibilitatea de a testa cunoștințele echipei de vânzări, de a prioritiza obiectivele și de a evalua diferitele tehnici utilizate.

sus

Educație

Sistemele de voting sau televoting transformă un curs tradițional într-un cadru de învățare interactiv și captivant. Cursanții vor înțelege mai ușor iar procesul de evaluare va fi mult mai atractiv.

Studiile arată că învățarea interactivă nu doar facilitează înțelegerea dar ajută cursanții să rețină informațiile pentru un timp mai lung.

Beneficiile utilizării sistemelor de voting sau televoting în educație:

 • crearea de teste care să contribuie la procesul de învățare
 • identificarea temelor pe care cursanții nu le-au înțeles pe deplin
 • evaluarea eficienței fiecărei metode de predare
 • ajustarea programelor de învățare în funcție de nivelul de cunoștințe al grupului
 • testarea nivelului de înțelegere al conținutului.
sus

Cercetări de piață

Sistemele de voting sau televoting reprezintă un instrument extraordinar de colectare și prelucrare a feedbackului venit din partea potențialilor clienți.

Acest sistem interactiv are o eficiență de cost superioară variantelor tradiționale sau a cercetării online, datorită posibilității de a chestiona până la 4500 de participanți și a vizualiza rezultatele în câteva secunde.

Sistemele de voting sau televoting permit participanților să răspundă fără presiuni sau influențe exterioare, colectează caracteristicile demografice ale respondenților și creează grafice și rapoarte care pot fi analizate ulterior.

Beneficiile utilizării sistemelor de voting sau televoting în cercetările de piață:

 • colectarea de răspunsuri fără influențe exterioare
 • identificarea motivațiilor consumatorilor
 • evaluarea opiniei consumatorilor despre un produs sau un serviciu
 • urmărirea trendurilor diferitelor grupuri demografice
 • colectarea feedbackului consumatorilor cu privire la produse sau servicii noi, înainte de lansarea acestora.
sus

Focus Grupuri

Pe parcursul unui focus grup, una sau mai multe persoane pot monopoliza discuțiile și pot influența opiniile celorlalți. Unii participanți adoptă opiniile grupului iar alții tac și vorbesc doar când sunt întrebați.

Sistemele de voting sau televoting reprezintă un instrument puternic pentru că permit moderatorului să obțină opinia participanților fără ca aceasta să fie influențată de ceilalți.

Funcția de comparare permite urmărirea evoluției opiniilor participanților înainte și după discuții, iar acuratețea răspunsurilor este garantată de caracterul anonim al procesului.

Beneficiile utilizării sistemelor de voting sau televoting în cadrul focus grupurilor:

 • identificarea opiniilor participanților despre produse și servicii
 • identificarea gradului de încredere în vorbitori
 • determinarea celei mai bune metode de a acționa
 • stabilirea celei mai potrivite campanii de promovare.
sus

Întâlniri administrative și alegeri interne

Prin utilizarea sistemelor de voting sau televoting în cadrul adunărilor sau întâlnirilor administrative puteți crea un cadru interactiv care să faciliteze procesul de vot.

Beneficiile utilizării sistemelor de voting sau televoting în cadrul întâlnirilor administrative:

 • înregistrarea nominală a votului fiecărui participant
 • crearea de cursivitate în procedura de votare
 • încurajarea discuțiilor interactive.

Sistemele elimină procedurile greoaie de alegere a membrilor unui comitet prin vot colectiv și identifică cu ușurință pe cei care nu au votat. Printr-o simplă tastă, organizația dumneavoastră poate colecta feedbackul membrilor și poate vota schimbările de politică sau de procedură.

Pot fi folosite în Adunările Generale, pentru alegerea comitetului director sau pentru votarea moțiunilor și a hotărârilor.

sus

Târguri, Prezentări de produse

Sistemele de voting sau televoting oferă o metodă interactivă și cu puternic impact vizual de a atrage atenția asupra produsului dumneavoastră. Folosind aceste sisteme, veți culege informații importante și veți crea interes din partea vizitatorilor pentru standul dumneavoastră.

Opțiunea de analiză demografică oferă posibilitatea de a colecta feedback valoros din partea consumatorilor, pe categorii demografice.

sus

Avantaje

Până la 4500 de participanți la un eveniment pot utiliza sistemele de voting sau televoting oferite de sisteme-voting.ro, iar avantajele sunt:

 • Cel mai mic preț la închiriere din România
 • Până la 30 de variante de răspuns, cu posibilitate de analiză demografică
 • Opțiune de vot pe echipe și desemnare a câștigătorului
 • Opțiuni complexe de analiză a rezultatelor votului, export de date și raportare
 • Viteză în colectarea datelor de vot
 • Optimizarea prezentărilor
 • Creșterea participării și interacțiunii audienței.

Contact

Email:

Tel.: 0724 507633